Belangrijkste conclusies

Uit de specifieke aandachtspunten en de nadere informatie die is opgenomen in onderstaande paragrafen komen geen aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s specifiek weerstandsvermogen zou moeten aanhouden.

Het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Streekarchief Midden-Holland is momenteel onder het gewenste niveau. Er worden maatregelen genomen om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen.