Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

18.122

11.909

7.710

6.317

Vermeerderingen

3.797

5.433

6.517

7.073

Verminderingen

10.010

9.632

7.910

8.713

Stand per 31 december

11.909

7.710

6.317

4.677

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

11.064

11.157

11.412

11.619

Vermeerderingen

3.753

4.415

5.010

4.184

Verminderingen

3.660

4.160

4.803

3.947

Stand per 31 december

11.157

11.412

11.619

11.856

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

5.451

5.373

5.296

5.219

Vermeerderingen

102

103

103

103

Verminderingen

180

180

180

180

Stand per 31 december

5.373

5.296

5.219

5.142

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

34.689

28.492

24.471

23.207

Vermeerderingen

7.653

9.951

11.629

11.360

Verminderingen

13.850

13.972

12.893

12.839

Stand per 31 december

28.492

24.471

23.207

21.728