Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

01 Economie, werk en onderwijs

Lasten

21.323

19.890

20.454

19.719

19.330

19.616

Baten

-6.722

-7.420

-8.007

-7.098

-6.821

-6.824

Saldo

14.601

12.470

12.447

12.622

12.508

12.792

02 Energie en klimaat

Lasten

23.146

24.590

26.320

27.610

28.367

28.357

Baten

-26.810

-26.214

-28.945

-30.097

-30.702

-30.802

Saldo

-3.664

-1.624

-2.625

-2.488

-2.334

-2.445

03 Wonen en leefomgeving

Lasten

45.151

46.588

42.161

45.022

44.177

42.836

Baten

-26.734

-19.719

-16.726

-19.908

-17.838

-17.472

Saldo

18.417

26.869

25.435

25.115

26.339

25.364

04 Sociaal domein

Lasten

114.870

122.250

123.125

120.824

120.918

120.512

Baten

-29.462

-27.955

-27.388

-27.288

-28.475

-28.455

Saldo

85.409

94.295

95.737

93.535

92.443

92.057

05 Cultuur, sport en recreatie

Lasten

16.341

16.891

18.228

18.717

17.461

16.753

Baten

-2.507

-2.594

-2.634

-2.634

-2.634

-2.634

Saldo

13.834

14.296

15.593

16.083

14.826

14.119

06 Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

9.254

9.806

9.157

9.062

9.045

9.233

Baten

-177

-242

-171

-123

-123

-123

Saldo

9.077

9.564

8.986

8.940

8.922

9.110

07 Bestuur en organisatie

Lasten

27.432

28.437

28.471

27.602

27.388

26.773

Baten

-4.306

-3.610

-3.163

-2.660

-2.660

-2.660

Saldo

23.125

24.827

25.308

24.942

24.728

24.113

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

1.728

48

38

2.803

4.545

5.816

Baten

-172.143

-180.016

-180.286

-182.185

-185.426

-185.295

Saldo

-170.415

-179.967

-180.248

-179.382

-180.881

-179.479

Totaal van baten en lasten

Lasten

259.245

268.500

267.953

271.359

271.231

269.896

Baten

-268.861

-267.770

-267.321

-271.993

-274.680

-274.265

Saldo

-9.616

730

632

-634

-3.449

-4.369

Dotatie reserve P 01

Lasten

128

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 02

Lasten

0

5.003

3.870

2.939

1.577

1.167

Dotatie reserve P 03

Lasten

0

1.000

0

0

0

0

Dotatie reserve P 05

Lasten

0

54

0

0

0

0

Dotatie reserve P 06

Lasten

3.196

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 07

Lasten

557

620

660

557

557

557

Dotatie reserve P 08

Lasten

800

0

500

0

3.900

500

Totaal

4.680

6.676

5.029

3.495

6.034

2.224

Onttrekking reserve P 01

Baten

-260

-79

-303

-113

-37

-37

Onttrekking reserve P 02

Baten

-95

0

0

0

0

0

Onttrekking reserve P 03

Baten

-893

-2.156

-721

-740

-1.041

-40

Onttrekking reserve P 04

Baten

-3.199

-3.590

-4.400

-1.080

-1.537

0

Onttrekking reserve P 05

Baten

-4.488

-146

-350

-975

0

0

Onttrekking reserve P 06

Baten

-1.979

-1.178

-2

-1

-1

0

Onttrekking reserve P 07

Baten

-1.063

-891

-955

-725

-550

-548

Onttrekking reserve P 08

Baten

-736

-115

0

0

0

0

Totaal

-12.713

-8.156

-6.732

-3.634

-3.167

-625

Saldo mutaties reserves

Saldo

-8.033

-1.480

-1.702

-139

2.867

1.599

Totaal Resultaat

Voordeel

17.649

750

1.070

772

582

2.770

Nadeel

0

0

0

0

0

0

Saldo

17.649

750

1.070

772

582

2.770