Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

2.592

2.562

2.523

2.485

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

30

39

38

37

Stand per 31 december

2.562

2.523

2.485

2.448

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

9.607

11.145

12.143

12.185

Vermeerderingen

1.578

1.038

82

81

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

11.145

12.143

12.185

12.226

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

8.229

8.229

8.229

8.229

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

8.229

8.229

8.229

8.229

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

2.067

2.067

2.067

2.067

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

2.067

2.067

2.067

2.067

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

896

896

896

896

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

896

896

896

896

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

396

276

283

289

Vermeerderingen

660

557

556

557

Verminderingen

780

550

550

548

Stand per 31 december

276

283

289

298

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

37.854

35.834

35.502

38.942

Vermeerderingen

3.861

2.673

5.977

4.356

Verminderingen

5.881

3.005

2.537

0

Stand per 31 december

35.834

35.502

38.942

43.298

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

61.643

61.010

61.644

65.093

Vermeerderingen

6.099

4.268

6.616

4.994

Verminderingen

6.732

3.634

3.167

625

Stand per 31 december

61.010

61.644

65.093

69.462