Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2014-2019 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s.

De Goudse Schouwburg kent een eigen onderhoudsvoorziening. Ook voor de Schouwburg is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De onderhoudsbehoefte is over de hele onderhoudscyclus groter dan de jaarlijkse dotatie in de voorziening. De algemene onderhoudsvoorziening biedt ruimte om een extra bijdrage te leveren aan het onderhoud van de Schouwburg.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud wordt verrekend met een aantal onderhoudsvoorzieningen (Brandweerkazerne, Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze onderhoudsvoorzieningen. In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorzieningen:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Stand 1 januari

2.087

2.340

3.413

3.526

3.784

4.035

Dotatie

1.085

2.234

1.150

1.141

1.133

1.133

Uitputting

832

1.161

1.037

883

883

883

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud (contract- en klachtenonderhoud) is ongeveer € 190.000 begroot. Investeringen van voldoende omvang die levensduurverlengend zijn, worden aangemeld voor het concerninvesteringsplan. Voor het Huis van de Stad is jaarlijks circa € 160.000 begroot voor dagelijks- en contractenonderhoud.