Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

22.000

Minimaal 22.000 bomen in openbaar gebied (peil 2006)

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

2.067.000

Minimaal 2.067.000 m2 groen (peil 2016)

7. Volksgezondheid en milieu

Groenherstel

2.067.000

Toename aantal m2 openbaar groen in bestaande stad, exclusief Westergouwe