Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal banen

36.300

Behoud van het aantal banen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Aantal bedrijfsvestigingen

6.449

Behoud van het aantal bedrijfsvestigingen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Leegstand kantoren als positie van gemeente met hoogste leegstand (Bron Cushman & Wakefield)

plek 11 (C&W, jan 2018)

Plek buiten top 10

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27 jaar

226

In de periode 2020-2023 daling realiseren van 100 jongeren