Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland 

De gebieden van de Groenalliantie hebben recreatieve waarde voor bewoners. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden, waarmee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde samenleving. De natuurspeelplaats in de Goudse Hout is inmiddels aangelegd en nodigt ouders en kinderen uit om naar buiten te gaan en te wandelen, fietsen, spelen. De speelplek werd al in gebruik genomen toen de aanleg nog niet eens helemaal was afgerond.

Wat betreft de Oostpolder wordt gezocht naar bevordering van wandelen en genieten van natuur door meer samenhang te organiseren met het Weegje aan de andere kant van het spoor.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoud en beheert relevante publicaties uit Gouda en de regio. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

Beleidsdoelstellingen van SAMH voor 2020 zijn:

 • Het in stand houden en benutten van de archiefbewaarplaats;
 • Professioneel beheer van de in de bewaarplaats opgeslagen archieven en collecties;
 • Het in stand houden en benutten van de publieksruimte van het Streekarchief in de Chocoladefabriek;
 • Archieven en toegangen zijn raadpleegbaar via de website en in de studiezaal;
 • Registreren en afhandelen van (aan)vragen archieven door gemeenten en onderzoekers;
 • Bouwen aan het geheugen van de regio;
 • Faciliteren van gemeenten bij archiefzorg;
 • Archief in het geschiedenisonderwijs, bewustwording van de eigen omgeving én kennis over praktische tools voor verenigingen, kerken enz. voor het beheer van het eigen archief;
 • Het in stand houden en benutten van regionale Historische Ontmoetingspunten;
 • Streekarchief op de kaart zetten en laagdrempelig maken;
 • Sturen en adviseren van gemeenten bij duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel.

Sport.Gouda

Sport.Gouda zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening, o.a. door het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.