Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

5. Sport, cultuur en recreatie

Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750

Stijging

5. Sport, cultuur en recreatie

Bestedingen bezoekers

2018: € 35,10 per persoon

Stijgende trend vanaf 2010

5. Sport, cultuur en recreatie

Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak

Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7% Doel in 2020: 8,6%

5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuurdeelname bij de gesubsidieerde culturele organisaties (zowel actief en als receptief)

Stijging

5. Sport, cultuur en recreatie

Aantal inwoners van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de Beweegrichtlijn

63,50%

64%