Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

8. VHROSV

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2019

946

669

8. VHROSV

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2019

972

739

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

duizenden euro's

2014

182

211

2015

173

206

2016

176

209

2017

179

216

2018

188

230

8. VHROSV

Nieuwbouw per 1.000 woningen

per 1.000 inw.

2016

8,4

7,2

8. VHROSV

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)

%

2019

71,4

69,8

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuwbouw per 1.000 woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen.

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.