Inleiding

De gemeente staat voortdurend voor de uitdaging om met beperkte middelen taken en investeringen uit te voeren. Gouda geeft hierbij prioriteit aan woningbouw, onderwijshuisvesting, verbetering kwaliteit bestaand groen, onderhoud sport, stadsmarketing en veiligheid.

De investeringen leveren een positieve bijdrage aan de fysieke leefomgeving, waardoor de stad voor inwoners, bedrijven en toeristen aantrekkelijk blijft. Daarom blijft het college in de begroting ruimte maken voor zowel investeringen met een economisch als een maatschappelijk nut.