Actualiteiten van het grondbeleid

In het grondbeleid zijn rekenregels opgenomen voor grondprijsstijging tussen het moment van ondertekening projectovereenkomst en afname grond. Bij stijging van de woningwaarde profiteert de gemeente mee via een stijging van de grondprijs. Door de energietransitie nemen de investeringen toe en stijgt ook de woningwaarde. Voor zover de stijging van de woningwaarde ontstaat door de investeringen in energietransitie, ziet de gemeente voor dat aandeel af van de gebruikelijke grondprijsstijging. Hiermee wordt een verdere stimulering van de energietransitie beoogd.