Belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering

  • De renteniveaus zijn historisch laag en voor looptijden van 20 jaar is de rente lager dan 0,50%.
  • Uit hoofde van risicobeheersing wordt nagedacht over transacties die inspelen op de extreem lage renteniveaus.
  • Verwacht renteresultaat over 2020 € 1,5 miljoen positief.
  • In 2020 zal naar verwachting € 24 miljoen aan langlopende financieringsmiddelen worden aangetrokken. Hierbij wordt ook gekeken naar het vereenvoudigen van de leningenportefeuille.
  • In verdere jaren ontstaat een substantiële financieringsbehoefte, met name door herfinanciering en investeringen in scholen en duurzaamheidsmaatregelen.
  • Alternatieve financieringsconstructies (niet bancaire financiering) worden bij aangewezen projecten onderzocht.