Specificatie per reserve en voorziening

Verloop per reserve

Reserve Revitalisering Goudse Poort: programma 1

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

1.032

1.002

963

925

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

30

39

38

37

Stand per 31 december

1.002

963

925

888

Reserve Onderwijshuisvesting: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

1.560

1.560

1.560

1.560

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.560

1.560

1.560

1.560

Reserve Wijkontwikkeling: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

536

536

536

536

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

536

536

536

536

Reserve Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

7

7

7

7

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

7

7

7

7

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 3 Notenboomen: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

246

246

246

246

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

246

246

246

246

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

486

486

486

486

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

486

486

486

486

Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

2.100

3.597

4.554

4.553

Vermeerderingen

1.497

957

0

0

Verminderingen

0

0

1

0

Stand per 31 december

3.597

4.554

4.553

4.553

Reserve parkeren: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

705

747

788

830

Vermeerderingen

82

81

82

81

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

747

788

830

871

Reserve zuidelijk stationsgebied: programma 3

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

3.576

3.576

3.576

3.576

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

3.576

3.576

3.576

3.576

Reserve Groenfonds: programma 4

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

1.952

1.952

1.952

1.952

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.952

1.952

1.952

1.952

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: programma 4

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

8.229

8.229

8.229

8.229

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

8.229

8.229

8.229

8.229

Reserve cultuur- en erfgoedfonds: programma 5

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

317

317

317

317

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

317

317

317

317

Reserve vm. NIEGG Spoorzone en Westergouwe: programma 5

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

1.750

1.750

1.750

1.750

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.750

1.750

1.750

1.750

Reserve niet gesprongen explosieven WO2: programma 6

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

896

896

896

896

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

896

896

896

896

Reserve organisatieontwikkeling: programma 7

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

396

276

283

289

Vermeerderingen

660

557

556

557

Verminderingen

780

550

550

548

Stand per 31 december

276

283

289

298

Algemene reserve: programma 8

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

22.977

22.724

21.091

24.243

Vermeerderingen

1.570

772

4.482

3.271

Verminderingen

1.823

2.405

1.330

0

Stand per 31 december

22.724

21.091

24.243

27.514

Egalisatiereserve openbare ruimte: programma 8

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

8.601

10.892

12.792

14.288

Vermeerderingen

2.291

1.900

1.496

1.086

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

10.892

12.792

14.288

15.374

Reserve Sociaal Domein: programma 8

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

5.666

1.807

1.207

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

3.859

600

1.207

0

Stand per 31 december

1.807

1.207

0

0

Reserve Cofinanciering Regionale Projecten: programma 8

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

610

410

410

410

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

200

0

0

0

Stand per 31 december

410

410

410

410

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

61.643

61.010

61.644

65.093

Vermeerderingen

6.099

4.268

6.616

4.994

Verminderingen

6.732

3.634

3.167

625

Stand per 31 december

61.010

61.644

65.093

69.462